Kalite Kurulu

1 Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ Başkan, Rektör
2 Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN Başkan Vekili, Rektör Yardımcısı
3 Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ Üye, Genel Sekreter V.
4 Prof. Dr. Münevver SÖKMEN Üye, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
5 Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SARI Üye, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
6 Prof. Dr. H. Özkan SİVRİTEPE

Üye, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

7 Prof. Dr. Menşure ÖZGÜVEN Üye, Fen Bilimleri Enstitüsü
8 Dr. Öğr. Üyesi Levent AKSOY

Üye, Sosyal Bilimler Enstitüsü

9 Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç BİLECEN

Üye, SARGEM Kalite Sorumlusu

10 Mehmet Ali SAYICI Üye, Strateji Geliştirme Daire Başkanı
11 Doç. Dr. Şenol Zafer ERDOĞAN Üye, Bilgi İşlem Daire Başkan V.
12 Namık CEYHAN Üye, Personel Daire Başkanı (Sekretarya)
13 Ali GÖKÇE

Üye, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V.

14 Salim ÇAKIR Üye, Öğrenci İşleri Daire Başkanı
15 Ayşe ÇİVİT Üye, Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı
16 Öğrenci Temsilcisi Üye, KGTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı