S.S.S

Taban Puanlar

  • Bölümlerinizin taban puanları nedir?

Taban puanlarımız için http://aday.gidatarim.edu.tr/tr/taban-puan-ve-kontenjanlar adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Tercih İşlemi

  • Tercih Kılavuzunda bölümlerinizin kodlarını bulamıyorum?

Üniversitemizde programlara tercih yapılmakta olup, bölüm tercihleri, ortak programlara yerleşilmesi sonrasında öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle tercih kılavuzunda üniversitemizdeki programların isimleri yer almakta olup, bölüm isimleri yer almamaktadır. Öğrencilerimizin tercih işlemlerinde “Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları”, “Mühendislik Programları” ve “İktisadi ve İdari Programlar” şeklinde tercih yapmaları gerekmektedir.

Ücretler ve Burslar

  • Üniversitenizde eğitim ücretli mi?


2018 yılında üniversitemize yerleşecek tüm öğrencilerimiz farklı oranlarda (Tam burslu, %75 burslu ve %50 burslu) burslu olarak kabul edileceklerdir. Ücret ve burs tablomuza http://aday.gidatarim.edu.tr/tr/ucretler-ve-burslar adresinden erişebilirsiniz.

 

  • Bursum kesilir mi?

Öğrencinin yerleştiği programda tanımlanmış burs oranına göre, eğitim ücretinin tamamından ya da bir kısmından muafiyet sağlayan tam (%100), %75 ve %50 eğitim bursu, İngilizce Hazırlık Sınıfı için en fazla 2 yıl, Lisans Programları için en fazla 6 yıl olmak üzere toplam 8 yıl boyunca geçerlidir. Bu burs herhangi bir şarta bağlı değildir ve belirtilen eğitim süresi aşılmadıkça bu bursun kesilmesi ya da kaybedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bir diğer ifadeyle İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Lisans Programları için yukarıda ayrı ayrı belirtilen eğitim sürelerini aşmadıkça, akademik başarısızlık nedeniyle öğrencilerimiz bu bursu kaybetmezler. Üniversite giriş sınavındaki başarı sıralamanıza göre, yılda 8 ay boyunca aylık ödemeler şeklinde verilecek olan Başarı Burslarımız ise İngilizce Hazırlık Sınıfı için 1 yıl, Lisans Programları için ise 4 yıl olmak üzere toplam 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu bursu kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere devam koşulunu yerine getirmesi ve ilk iki dönem hariç genel not ortalamasının dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşmemesi gerekmektedir. Genel not ortalaması dört üzerinden ikinin altına düşenlerin bursu askıya alınır, ancak not ortalamasının 2.00/4.00 ve üzerine çıkmasıyla burs tekrar devam ettirilir.

  • Burs paketinizde hangi imkanlar var?

Burs paketimizin detayları için http://aday.gidatarim.edu.tr/tr/ucretler-ve-burslar adresini ziyaret edebilirsiniz.

İşe Yerleştirme Garantisi

  • İşe yerleştirme garantisi hangi şirketler için geçerlidir?

Torku’nun mimarı, Türkiye’nin en büyük 31. sanayi kuruluşu Konya Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding desteği ile kurulan üniversitemiz, Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar olan gıda, enerji, bilişim, biyoteknoloji, kimya, malzeme, tarım, tohumculuk, hayvancılık, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, dış ticaret ve benzeri sektörlerdeki farklı pozisyonlarda, mezuniyet derecesinin alındığı alan göz önünde bulundurularak işe yerleştirme garantisi vermektedir.

İngilizce Eğitim

  • Tüm bölümler İngilizce eğitim mi verecek?

Üniversitemiz bünyesindeki Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Mühendislik Programları ile İktisadi ve İdari Programlar altındaki tüm bölümler  %100 İngilizce eğitim vermektedir. Üniversitemizde İngilizce Hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz, İngilizce seviyelerinin yeterli olmaması durumunda 1 yıl boyunca İngilizce Hazırlık sınıfında eğitim göreceklerdir. Hem %100 eğitim bursu (tam burs) hem de başarı burslarımız İngilizce Hazırlık sınıfında da geçerlidir.

 

  • İngilizce Hazırlık sınıfını nasıl atlayabilirim?

İngilizce Hazırlık sınıfını atlayabilmek için öğrencilerimizin İngilizce seviyelerinin istenilen düzeyde olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimizin üniversitemiz tarafından düzenlenecek İngilizce Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları ya da TOEFL-iBT sınavından en az 84 puan almış olmaları gerekmektedir.