Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Araştırma Görevlimiz Merve Alagöz İstanbul’da düzenlenen “4th International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress” Etkinliğine Katıldı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Araştırma Görevlimiz Merve Alagöz, 29-30 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “4th International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress” etkinliğine katıldı. Merve Alagöz, Prof. Dr. Figen Zaif danışmanlığında yürüttüğü “Kiralama İşlemlerinde Kullanılan Raporlama Esaslarının İşletme Finansal Yapısı ve Karlılığı Üzerine Etkileri: Uluslararası Perakende Sektörü Karşılaştırması” başlıklı çalışma ile ilgili sözlü sunum gerçekleştirdi.